Hale zrealizowane

Car-Frost

Klient: Car-Frost Mieczysław Haftaniuk

Lokalizacja: Dachowa (gm., Sochaczew), woj. mazowieckie

Obiekt: Budynek biurowo-socjalno-magazynowy (I etap)

Zakres usług: generalne wykonawstwo

Rok: 2017

Car-Frost
Car-Frost
Car-Frost
Car-Frost
Car-Frost
Car-Frost
Car-Frost
Car-Frost


Kontakt z nami
Rosamet Adres
RO.SA.-HALE Sp. z o.o.
ul. Starokrakowska 133
26-600 Radom
Rosamet telefon
tel. +48 385 56 00
Social Media
Grupa Rosa FacebookGrupa Rosa Youtube
Grupa Firm Rosa
Należymy do grupy zrzeszającej firmy z branży z tzw. sektora wielkiego budownictwa.