Hale zrealizowane

Klient: Ferma Klwów Sp. z o.o.

Lokalizacja: Klwów (woj. mazowieckie)

Obiekt: Ferma drobiu składająca się z 6 kurników w konstrukcji stalowej, obiektów towarzyszących oraz pełnego zagospodarowania terenu

Zakres usług: generalne wykonawstwo

Rok: 2015/2016Kontakt z nami
Rosamet Adres
RO.SA.-HALE Sp. z o.o.
ul. Starokrakowska 133
26-600 Radom
Rosamet telefon
tel. +48 385 56 00
Social Media
Grupa Rosa FacebookGrupa Rosa Youtube
Grupa Firm Rosa
Należymy do grupy zrzeszającej firmy z branży z tzw. sektora wielkiego budownictwa.