Hale zrealizowane

Sokpol

Klient: Sokpol-Koncentraty Sp. z o.o.

Lokalizacja: Zagłoba, woj. lubelskie

Obiekt: Budynki magazynowe pod tanki, kotłownia, śluza magazynowa, remont hali

Zakres usług: generalne wykonawstwo

Rok: współpraca wieloletnia

Sokpol
Sokpol
Sokpol
Sokpol
Sokpol
Sokpol
Sokpol
Sokpol
Sokpol
Sokpol
Sokpol


Kontakt z nami
Rosamet Adres
RO.SA.-HALE Sp. z o.o.
ul. Starokrakowska 133
26-600 Radom
Rosamet telefon
tel. +48 385 56 00
Social Media
Grupa Rosa FacebookGrupa Rosa Youtube
Grupa Firm Rosa
Należymy do grupy zrzeszającej firmy z branży z tzw. sektora wielkiego budownictwa.