Hale zrealizowane

Europejskie Centrum Owocowe

Klient: Europejskie Centrum Owocowe

Lokalizacja: Rębowola

Obiekt: Magazyn wysokiego składowania

Zakres usług: Rozbudowa zakładu

Rok: 2013Kontakt z nami
Rosamet Adres
RO.SA.-HALE Sp. z o.o.
ul. Starokrakowska 133
26-600 Radom
Rosamet telefon
tel. +48 385 56 00
Social Media
Grupa Rosa FacebookGrupa Rosa Youtube
Grupa Firm Rosa
Należymy do grupy zrzeszającej firmy z branży z tzw. sektora wielkiego budownictwa.