Hale zrealizowane

PW Drutpol

Klient: PW Drutpol

Lokalizacja: Garno, woj. mazowieckie

Obiekt: Budynek produkcyjno-magazynowy

Zakres usług: generalne wykonawstwo (projektuj + buduj)

Rok: 2014

PW Drutpol
PW Drutpol
PW Drutpol
PW Drutpol
PW Drutpol


Kontakt z nami
Rosamet Adres
RO.SA.-HALE Sp. z o.o.
ul. Starokrakowska 133
26-600 Radom
Rosamet telefon
tel. +48 385 56 00
Social Media
Grupa Rosa FacebookGrupa Rosa Youtube
Grupa Firm Rosa
Należymy do grupy zrzeszającej firmy z branży z tzw. sektora wielkiego budownictwa.