Hale zrealizowane

Gospodarstwo Sadowniczo - szkółkarskie Bartłomiej Rzymkowski

Klient: Gospodarstwo Sadowniczo - szkółkarskie Bartłomiej Rzymkowski

Lokalizacja: Żurawiniec (gm. Kutno)

Zakres usług: rozbudowany zostanie istniejący obiekt przemysłowy, w skład którego wejdą: nowa strefa przechowalnicza oraz przebudowa obecnej strefy magazynowej. Zakres RO.SA.-HALE obejmuje zaprojektowanie oraz kompletną realizację jako Generalny Wykonawca.

hala przechowalnicza i magazynowa


Kontakt z nami
Rosamet Adres
RO.SA.-HALE Sp. z o.o.
ul. Starokrakowska 133
26-600 Radom
Rosamet telefon
tel. +48 385 56 00
Social Media
Grupa Rosa FacebookGrupa Rosa Youtube
Grupa Firm Rosa
Należymy do grupy zrzeszającej firmy z branży z tzw. sektora wielkiego budownictwa.