CSR

Corporate Social Responsibility (tł. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu)

Jako świadoma firma staramy się wprowadzać standardy CSR do naszej działalności. Angażujemy nasze siły nie tylko w kreowanie zysków, ale staramy się także realnie zmieniać świat na lepsze.

Jesteśmy jedną z kilku firm w naszym regionie realizujących w swojej działalności strategię odpowiedzialności społecznej.  Wprowadzenie CSR w system naszej pracy traktujemy jako filozofię prowadzenia biznesu. Staramy się w ten sposób odwdzięczyć otoczeniu za powierzone zaufanie. Słuchamy i odpowiadamy na oczekiwania. Bierzemy pod uwagę zdanie klientów, dostawców, a także głosów wewnątrz firmy – naszych pracowników i managerów. Planujemy wszelkie działania, aby rezultaty nie były przypadkowe.

Mieliśmy duży wkład w opracowanie strategii odpowiedzialności społecznej Grupy ROSA i wdrożenie jej w życie. Wraz z pozostałymi firmami postanowiliśmy za główny cel realizacji CSR obrać promocję sportu. Głównym  założeniem współpracy z otoczeniem stała się więc promocja miasta poprzez koszykówkę. W tym celu założyliśmy Klub Sportowy ROSA SPORT, którego jesteśmy stałym strategicznym sponsorem. Dzięki precyzyjnie przygotowanym planom rozwojowym mogliśmy przeznaczyć znaczne środki na treningi pierwszej drużyny koszykówki, które doprowadziły do awansu do Ekstraklasy. Udało nam się także stworzyć doskonały system szkoleń dla dzieci i młodzieży.

 


Kontakt z nami
Rosamet Adres
RO.SA.-HALE Sp. z o.o.
ul. Starokrakowska 133
26-600 Radom
Rosamet telefon
tel. +48 385 56 00
Social Media
Grupa Rosa FacebookGrupa Rosa Youtube
Grupa Firm Rosa
Należymy do grupy zrzeszającej firmy z branży z tzw. sektora wielkiego budownictwa.